Windows 7 AIO Pro SP1 VL tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup)

pnta

New member
Windows 7 AIO Pro SP1 VL tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup)
aab7d9.png

Windows 7 AIO Pro SP1 VL tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup)

Đây là bản Windows 7 AIO Pro SP1 VL (2 in one) do mình làm từ các bản windows 7 x86 và x64 được download chính gốc từ Technet và MSDN đã được tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup). Đây là phiên bản tốt nhất dành cho cá nhân, đầy đủ các tính năng, lướt nhẹ chạy êm.
Lưu ý: nếu máy tính của bạn có dung lượng RAM >= 4GB thì nên cài bản 64-bit để Windows nhận đủ RAM còn nếu máy tính của bạn có dung lượng RAM < 4GB thì sử dụng bản 32-bit.

SHA1: A4E1E40C04D554378A97D2F50E4324747A7E57A9

Link download:
------------
 
Top