Video 2000 câu nói thông dụng bằng tiếng anh hằng ngày của người Mỹ

Video 2000 câu nói thông dụng bằng tiếng anh hằng ngày của người Mỹ rất rex học bời vì học bằng video luôn rất dễ hiểu và giúp bạn tiếp tiếng anh tốt nhất mà không nhất thiết bạn phải đến trung tâm học tiếng anh.


1000 Câu Tiếng Anh Mỹ Thông Dụng Hằng Ngày


Video được giảng viên tiếng anh giảng dạy rất chi tiết phải nói là quá hay và dễ hiểu nếu bạn xem và nghe đi nghe lại 10 lần (mình đã làm) thì kết quả thật bất ngờ đó khả năng nghe và nói bạn sẽ tăng level đó.Video đượng giảng viên dạy theo các từ thông dụng sắp xếp theo thứ tự từ a-z.Cách học bạn nên sử dụng quyển sách và vừa nghe vừa viết rất dễ nhớ

1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất hay sử dụng hàng ngày


Còn đây là những cụm từ tiếng anh mà bạn sẽ phải sử dụng hàng ngày nếu bạn đi giao tiếp tiếng anh.
Xem thêm rất nhiều vidpe học tiếng anh đây :
[parsehtml]<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ppOpAPK1tUs?list=PLi3F-r105Q6hR1g6NTcL6nmEx-x6QfbVT" frameborder="0" allowFullscreen></iframe>[/parsehtml]
 
Last edited by a moderator:
Top