Truyện tranh cười vui Tây Du Ký chế phần 3

Truyện tranh cười vui Tây Du Ký chế phần 3 - Học phép cải tử hoàn sinh . Đọc truyện tranh Tây Du Ký chế phần 3 .


Tôn Ngộ Không thông minh nhưng nhà nghèo sống cạnh Tru Bát Giới. TBG kém thông minh, nhưng lại hay cười nhạo sự nghèo khó của TNK.
Một hôm, TNK khóc lóc về gia cảnh. Thái Bạch Kim Tinh hiện lên hỏi:
- Tại sao con khóc?
Tôn Ngộ Không trả lời:
- Đời bất công quá, láng giềng của con, Tru Bát Giới nó ngu nhưng giàu trong khi con lại nghèo...
Thái Bạch Kim Tinh liền nói:
- Ta ban cho con 3 điều ước với điều kiện, con mà ước cái gì là anh chàng láng giềng của con sẽ được gấp đôi!
TNK liền nhanh nhạy:
- Con muốn 1 cô gái trẻ đẹp!
Một cô gái xuất hiện. Bên kia, TBG có tới 2 cô.
- Con muốn mình mất đi 1 tay và 1 chân.
Lập tức Tôn Ngộ Không chỉ còn 1 tay 1 chân, còn Tru Bát Giới thì... chẳng còn tay chân nào.
- Điều ước thứ 3, con muốn số tay và chân hiện tại của mình gấp đôi lên!
Truyện cười vui Tây Du Ký chế-Học phép cải tử hoàn sinh

truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B1.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B2.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B3.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B4.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B5.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B6.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B7.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B8.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B9.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B10.jpg


truyen%2Bcuoi%2Bvui-tay%2Bdu%2Bky%2Bche%2B11.jpg


 
Top