TỐI ĐA HÓA DOANH THU VỚI HỆ THỐNG AD EXCHANGE VALUEPOTION

valuepotion

New member
TỐI ĐA HÓA DOANH THU VỚI HỆ THỐNG AD EXCHANGE VALUEPOTION

VALUEPOTION- một sản phẩm của công ty Kakao- doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc về lĩnh vực này với các tính năng tối ưu nhất như Analytics, Marketing và Mobile Ad kết hợp ALL IN ONE là công cụ cho phép các nhà làm app có thể tạo ra doanh thu tốt nhất từ sản phẩm của mình.

Screen-Shot-2016-05-31-at-3.10.59-PM.png

Hiện tại VMG là đơn vị đại diện độc quyền hệ thống quảng cáo ads exchange Valuepotion của Hàn - tại Việt Nam

tgnsfhWJvXlfYXqWV6dPw2zTVYQrQMAMCuVJ3r__xdKwxhxrdzZZuhOl_uaTVpHuQyYRGevA9XDXmHoXygDDDVDLfk27or8qzxxfzM6yA4B0C_GfK8r_l4oigHpWX3ayFHgDk7nvcP04T2z5lg9Yv9jGYW3lQjqeV5f4zdrnzxDWySdtD-KELXyqvuTB_kk8IzMGmwkeOgGiUsvEAh3bqVZNGpRJbUbAo-xf-yfUFCqH-4qBCmHkANBCqGlWoUFlTOT8wmRKUxCdyljP0c9oq5g8M_T2KkSJ27bOo0CTtQ_j0gfdvDdyD7gzSw0BgAX21WNPXUQtwx26RHiXRZTg16ZbcL-MYPIfeJf2uCLJKN8_aj5qHMRr7l70nA3GsstDGX5n748-vvo4hSTj8FywKjHVJtxLioUXEs5Pp-tsUsLsjZlTYZvEOb6rU4XZYhWFVR_3lccJ6V4soP0NQ7rxGQZp9dEjHeUP1Zqwpf_dvWu_kacquwJloeEEPBOXvnJltY6KCfETMf7cnX91j6DHrM3oeb_tD1f0SNrPXFKZAKeyLphuYKZXuhydmXF4CaO1rDxmfqp7Hw3n1oJqSnZalEhgHlC40f91WZEVoJ_V-ZZ2XUceP4bn=w256-h638-no

Hỗ trợ:

Skype: nguyentrangbiz
Email: nguyentrang23091996@gmail.com
 
Top