Share Website miễn phí - Lĩnh vực áo cưới

Website miễn phí - Lĩnh vực áo cưới


Download:http://www.zend.vn/download/crackweb/quickstart-aocuoi.7z

Các bạn cài đặt như cài đặt các gói joomla bình thường, lưu ý chúng ta phải cài đặt luôn phần sample data

Demo: http://aocuoi.zendvn.com/


aocuoi.png

Hướng dẫn sử dụng:

[video=youtube;QUNgjZLzxoM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QUNgjZLzxoM[/video]​

Nguon:Zendvn
 
Top