PartitionGuru Professional - Phần mềm quản lý phân vùng và phục hồi dữ liệu

Theblued

Moderator

Download PartitionGuru Professional, phần mềm quản lý phân vùng và phục hồi dữ liệu. Ngoài các chức năng quản lý phân vùng như tạo, xóa, định dạng phân vùng, nó cũng cung cấp chức năng mạnh mẽ hơn như khôi phục các file bị mất, phục hồi phân vùng bị mất , sao lưu phân vùng vào tập tin hình ảnh, sao lưu phân vùng , sao lưu đĩaEassos+PartitionGuru+Pro.jpg

Các tính năng:

Khôi phục các file
- Khôi phục các file đã bị xóa;
- Khôi phục file bị xóa từ thùng rác;
- Khôi phục các tập tin từ phân vùng quy định;
- Khôi phục tập tin từ ổ đĩa nào đó;
- Khôi phục tập tin theo thể loại tập tin, hổ trợ hàng trăm các loại tập tin được;
- Hổ trợ xem trước tập tin, hình ảnh txt và tài liệu văn phòng các tập tin;
- Bộ lọc tập tin, theo loại tập tin, tên tập tin, kích thước tập tin và nhiều hơn nữa.

Phục hồi phân vùng
- Khôi phục các tập tin từ phân vùng bị hư hỏng hoặc không hợp lệ;
- Tìm kiếm các phân vùng bị mất hoặc bị xóa;
- Khôi phục các tập tin từ phân vùng tìm kiếm;
- Sửa chữa bảng phân vùng từ phân vùng tìm kiếm (phục hồi phân vùng).

Phục hồi RAID
- Cấu trúc ổ RAID ảo;
- Tất cả các loại RAID đều được hỗ trợ;
- Khôi phục dữ liệu từ RAID ảo cũng giống như giống như từ ổ đĩa nội bộ.
- Phục hồi các file ...
- Phục hồi phân vùng ...
- Phục hồi RAID ...
- Sửa chữa khu vực ...
- Kiểm tra và sửa chữa track xấu ...
- Quản lý phân vùng ...
- Sao lưu và phục hồi phân vùng ...
- Nhân bản đĩa ...
- Quản lý ổ đĩa ảo ...
- Xóa các tập tin vĩnh viễn ...
- Tạo ra khả năng khởi động cho đĩa flash USB ...
- Sao lưu và khôi phục lại Windows ...

Phục hồi các file
- Khôi phục các file đã bị xóa;
- Khôi phục file bị xóa từ Recycle Bin ;
- Khôi phục các tập tin từ phân vùng quy định ;
- Khôi phục tập tin từ bất kỳ ổ đĩa ;
- Khôi phục các tập tin theo loại tập tin , hàng trăm các loại tập tin được hỗ trợ;
- Tập tin được hổ trợ xem trước như hình ảnh, video , âm thanh, txt và tài liệu văn phòng ;
- Tập tin được lọc theo thể loại tập tin , tên tập tin , kích thước tập tin, vv

Phục hồi phân vùng
- Khôi phục các tập tin từ phân vùng bị hư hỏng hoặc không hợp lệ;
- Tìm kiếm các phân vùng bị mất hoặc bị xóa;
- Khôi phục các tập tin từ phân vùng đã tìm kiếm;
- Sửa chữa bảng phân vùng đã tìm kiếm .

Nhân bản đĩa
- Nhân bản đĩa vào đĩa khác;
- Ba chế độ sao chép có thể được lựa chọn:
+ Sao chép tất cả các lĩnh vực
+ Sao chép tất cả các file
+ Sao chép tất cả các lĩnh vực hợp lệ;

Quản lý ổ đĩa ảo
- Tạo đĩa ảo;
- Mở ổ đĩa ảo và phục hồi dữ liệu hình ảnh như một đĩa nội bộ;
- Mở ổ đĩa ảo và vận hành nó như một ổ đĩa nội bộ;
- Hổ trợ VMware, Virtual PC, VirtualBox và định dạng IMG .

Xóa tập tin vĩnh viễn
- Xóa các tập tin vĩnh viễn;
- Tập tin bị xóa sẻ không thể phục hồi được nữa;

Tạo khả năng khởi động ổ đĩa flash USB
- Tạo khả năng khởi động ổ đĩa flash USB;
- Hổ trợ USB-HDD USB-FDD USB-ZIP.
- Phiên bản Dos của PartitionGuru có thể được nhúng;
- Đặc biệt hữu ích khi hệ thống Windows bị hư hỏng.

Sao lưu và khôi phục lại Windows như Ghost
1. Sao lưu ổ C: phân vùng vào một tập tin hình ảnh;
2. Khởi động lại sang phiên bản PartitionGuru DOS;
3. Hoặc tạo một ổ đĩa USB có khả năng khởi động, nhúng phiên bản hệ điều hành DOS của PartitionGuru, khởi động máy tính với ổ đĩa flash USB này;
4. Khôi phục C: phân vùng với những file ảnh đã sao lưu . Thuận tiện hơn và mạnh mẽ hơn GHOST!

Nhúng phiên bản Dos của PartitionGuru
- Dos phiên bản PartitionGuru nhúng;
- Khởi động lạiphiên bản Dos của PartitionGuru trực tiếp;
- Cùng một giao diện, cùng các chức năng và cùng một hoạt động;

 
Top