N V Adj Adv S O là gì trong tiếng Anh là gì?

TTN

Tôi yêu Việt Nam
Staff member
Các ký hiệu S O inf N V Adj Adv là gì trong tiếng Anh

Nếu các bạn mới học tiếng Anh cơ bản và chưa được làm quen nhiều với tiếng Anh hoặc tự học tiếng Anh trên mạng có thể sẽ không hiểu ý nghĩa của các từ N, V, Adj Adv trong tiếng Anh là gì thường dùng để phân loại từ và công thức, ngữ pháp trong tiếng Anh.

Các ký hiệu này lần lượt có ý nghĩa như sau:
  • N = Noun = Danh từ
  • V = Verb = Động từ
  • Adj = Adjective = Tính từ
  • Adv = Adverb = Trạng từ

Ngoài ra khi xem các công thức trong tiếng Anh chúng ta thường gặp
  • S = Subject = Chủ ngữ
  • O = Object = Tân ngữ
  • inf = infinitive = nguyên mẫu(to inf: động từ nguyên mẫu)
  • C = Complement = Bổ ngữ

Ví dụ ta có công thức:

S + V + O + adv
 
Top