[Team Uploader] Download game War for the Overworld My Pet Dungeon-RELOADED full crack

whitelionTeam Uploader

Download game War for the Overworld My Pet Dungeon-RELOADED full crack33928655325_652023ef8b_o.jpg


Game Information

Title: War for the Overworld - My Pet Dungeon
Genre: Indie, Strategy
Developer: Brightrock Games , Subterranean Games
Publisher: Brightrock Games, Subterranean Games
Release Date: 3 Apr, 2017

Mệt mỏi với việc đi càn quét, chinh phục các hầm mộ? Đã đến lúc xây dựng hầm mộ của riêng bạn!
War for the Overworld - My Pet Dungeon là phiên bản mở rộng của tựa game War for the Overworld, là một game quản lý hầm mộ khai thác các khía cạnh của dòng game chiến thuật thời gian thực vào game xây dựng. Bước vào game trong vai một Underlord quyền lực và hiểm ác, bị đầy ải tới Aether, bạn sẽ phải sử dụng năng lực hắc ám vô song cùng lòng tham không đáy của mình cho những cuộc xâm lược đẫm máu. Với sự hỗ trợ từ những tay chân thân tín, hãy dùng những câu chú hủy diệt và những nghi lễ pháp thuật để phù phép bất kỳ người hùng (hay Underlord tình địch) dám xâm nhập vào những căn phòng của bạn...

Game Screenshots

AaPDOqyr3skYGZCfhGRpyGbdh7l3Bs3pwHNIlltV7bi_Y6O-aP00AkMAm3Bpw7djJzhY0ByuRRXfzzz5y3L9Aapubenfo7U9O_tQRtdYKHckrsLAFztW216lZgJLOIo_0FXElESaf96VloDpygFSdrJHVe3DnF4PhsDL-t7a7eoaqyscqKVIPG8vMkOn-wjn97XolweHD6alRIz1bzTsXiUwM1T4HiTqQpJqo0uDsGofGeFCiKSR1gkUAwSrt4eH1hLwkLGyFSwrCivlIRYE7Mok6kMAiBxRN4VZPn4r9KqZhbp99FOr9UihxrXJgkE9GzFV020hXR3h1iEALaChkCNoCujXp9-qMmvGMg3QjbgE-w2k1QVfv2liB-KUIEkhz3yoaxSsuqBaCyxvCv4JrdfBgu_QH9_ixcHCEZ4MoIaKkSonWCfduoduhZBpp1YENehCUbLrJjizbGSLrxtYYg7GRlfQ0b8mRwQP_DYvDGzQlEKMJagLY6v-owTnzvMVvUqUjA16L62Z3KeOcPew5_Ck32Hc0-NCZYuLKdcAaH_s4K77DI8PFyLMi4Z_Fsmo__U3tMKOg_3AK49IODRkTTyQ4KLfVOl9frcuOLwNv4Q8MVL7L94uDezGRSh7CVdaWqYmbnuS6RjbTGjq41as4LHSf6eDoITZaLlxdH3uveE=w1689-h950-no


HmBJDLE5-RfdNlyIbVmgvh4BdjMAnhv6Q53Vxk2TLnaYgFq3rs-CnwbMXlbh43y7lY21PY6yk-6HPFqcDk2Tig_XBpqiR4T2DTf-7RqJXllPOODtSQ68fCS0s8Ac3oR_c_ONkMQ0EG6B6ht_VXv-Q3NjfC_R4-dKKdYlNUaK6dn_02cw58w8GQPcF9lSUUIyST6semGG7hMgbV7rjSabKFeElZE3mUeywwM5sYWUWlQZkm98PqdSByAXAnzrtXR0CAg-mfRQUZcc1r4qYww1Z3XLvRQCRaB1LvT0B_KVfi2lwWlM8rZU26IFZmOeal-6qg4zWZAjmkbFdNFGXOihazOdS_GzKXdJ0FEZF2jBXC9xkJn3rc16s10Ma36nxBmXwcvmvRK9VlnYU83rvb_WDp3_VGRG9bgMH3tNKAy-9MSd6wZhrDRg1IRNmdOObkfHJcuqPIDFtACx0oovZS3-M-zOQlAMizrEn7GW0BIvOV3T4oxqvKnbac5w6QzwKiYad3WLedMijZVIygN8Dg77EpsvrcE7XWVgjJYUrfpFaioVi5YwKRqhQmQJgz4sUk6y8Z-VzTaVSgeIx_frVinVPd-oC4h58R3UXqtSmgjqGzllG0eJ57A0aYj7kpofzqgO3ChW9nUUxeoC6fpgvTihvREm3AmPLgpayncFQbMg9Ys=w1689-h950-no


KHijh_Z1AcCIlriYHCGpXKhaeE104g9pOP0t5nkCg7Tuft_TTFY-CDBwLhtmp8PgDkHJut_irqg3_8_OugL9QPrZaci1gmoXHcnAkPgC-I41aYz7GJvoacJuqJim7BS-4jHArTWCPhUOSvkjI9s9IaIHSYTr852WgH-FXtEnXp0HXgGEmtBs-ZjgokPVHNyVkp-aZbEu3TAPuuGHMcQYmiP8XwXx4pOt2YO5t1dS7PwC099K4CQsE04v5H57NaFIT4EdGaeyR9VE2Ohusasa2t_ei-UaVPgRjro9RY0IQZB0_EzudB2igt45w67NUkguABKW3_9oW3YMqEcYOOxBdynpbS23a6vEATPL78cPXX3kS4TByMgGlK4Ta-Djr36AnjIsERMZTDisC284_52ay-bV3duqBdi4kUilxCgt2smbjW_WZJ7dP-hOIKO5T_-7rDnN7XW2-9lnwJJYHUcXLb1WuFDd6o-I8R4r6ReHAKX43urZxKVFnzHiTedv7Zc5GLGFkJaVu4GfeCcvnkF8BT6MftyUMqNMtqsQN8zt79TBjrbnSeSWxLv3If8Qb_Ri-bt1y9mDjRXIPawTTSINfEuhm7OeIfhDRc7FE858KDvWPwgY49dn10wlY9nP-mVSVVIX5Evkg-Xyr2OxX1fjGz0eG3IAvqx3irKIR0kQCas=w1689-h950-no


pvYeRqkCunG86q_1wvnG-o99q-hcB7AEjuyFjkdI4pKl7VE-p8aH0rXtSGiRcGJfaaJbmVrUwMXaFalGh8LMNA7-giyMe1OOA6FdVTO04j1VAYJs4FLuyMLNJrkpPL8b3acXLNKkLln9ayfulZjtydDfjwSBiTBYQ_fEpWwoQKDdE71DLEzke7xAk4hq256PKVyOCl6fXvnnTY_JWWaE_BDf2CnQLjHitvorg1hpPLSJ7q-npANVgJWHF-UCaFBNZmfCILxqA-FZz-m52wLoFbLuTb_gM_cOGTUMmoKwXnDZk4OCYPzfbPoxWnHRTXu3CF0zlalSKkREDyrSG4beLKbss7EKJx44mfkPpnyDNz2HLgDu2g6flH9ya36audCLfd8u2T9R6KMmU1wQJY2YKHMQEmQDrrPGqN7FW2n0bVHEGK91M3XKyIzfrk8FkabTezD3XMd--XTfNxU9hvVzUq89mP1Y6IWk2U2i95aH6sbk4zavTEo5LgL1UmXVPaCwtopBjgVHtvClYJ4X2OaCEMZ4Ld_2sqVvXqTVpjmTpFC7pxJhL6YYRnZq0wduGsw3WMnDU5yqaRVIdUnaZy8VQe3jHxn4TuPHv-YU72W1y4FdOgaeWAg6ufhyxaSkDuiC4rwVxnNMYrQ-6RdXZnsQpaHonfvqMzhEIhQZP_Y59mw=w1689-h950-no


F8ai94rxjEsiyn8v8-XBeyAU0ZN7frpxoo2HhcCB2G7-cOZwvndhfnX7Xbd_ZiPne58JLXl_Eeth5E9JvFEwmbJ7aBAX8m1SsYdzVQqF3hH33kWeVsSD1uRraCqlgRSTOCj-xEaLfmWLDWStx9l9p7Yq7Q1Ii7FAYH4_mRLHGzbme83kYbg1D7oaLkNvVTWRf2cqsK9--2TexTd71vn7rVxdhTJb_LYETrkl2yVOWdoZD-fHV3yiszLD83TYcyOvA-4P59-CeIE12Y05WHejCRbb8r-vy2_Ydhb7Rp8Ck17eT4M90TNX62TgcLS3yYKSuJJN8Mj4Cm7w7fxcXCVtJeyH-OSLgCvtiGOiuzCdxqUW_P6FkxNOJ8xcELzAlNPX2gZ_obE3fHUXgWgAXdq2mz4WQVSgD0V5Sa7JLEFVgJz6cuDKchx5_POMsQ29XlHfShU13-NL8r9VwT-Mf3-5FMxHGwcYj-5Nrk0uzpPa_UG4Njt70tqwTbZStSjzWCNhBttftnEgn_k4TsWqfjJstOHextpU9XTnYmg8d7833Kp4F3uzZuHw9Hx5KzA2J_Bksp_SQRwzyOnwpBZNZagmT4gh2YgSpAD0vMyC2Y-SNTbAC3OZXDj_qBXUVWHEEnyOpHcYw8nshvmlQBf2woCtTAKdBH6R6zBDCgyf5JnG2A8=w1689-h950-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10
Processor: Dual Core CPU @ 2.5GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia GT450 series with 512MB RAM or better, ATI 4870HD with 512MB RAM or better
G3D Mark: 1500
Hard Drive: 7 GB available space (may increase in the future)
Sound: Speakers or headphones

RECOMMENDED:
OS: Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
Processor: Quad Core CPU @ 2.5GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia GTX 560 series with 1GB RAM or better, ATI 5870HD with 1GB RAM or better
G3D Mark: 3000
Hard Drive: 10 GB available space (may increase in the future)
Sound: Speakers or headphones
Gameplay

DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 3.94Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/818SZCH2JCSQ
4share
http://4share.vn/f/291c1d1c181b1c19/War.for.the.Overworld.My.Pet.Dungeon-RELOADED.iso.file
 
Top