[Team Uploader] Download game Prey-CPY full crack

whitelionTeam Uploader

Download game Prey-CPY full crack34830784435_1658c39564_o.jpg


Game Information

Title: Prey
Genre: Action, Adventure
Developer: Arkane Studios
Publisher: Bethesda Softworks
Release Date: 4 May, 2017

Đến với Prey, người chơi sẽ được hóa thân vào Morgan Yu, anh chính là sản phẩm của một dự án thí nghiệm tha hóa đạo đức của con người trên trạm không gian Talos năm 2032. Tuy nhiên, do một vài sự cố nhất định, thí nghiệm vượt xa tầm kiểm soát của con người, tạo ra một lổ hổng khiến những thực thể màu đen xuất hiện và nhanh chóng biến Talos thành một mồ chôn tập thể giữa vũ trụ. Chính Morgan Yu cũng buộc phải sinh tồn dưới sự truy đuổi của những thực thể đáng sợ này. Tuy vậy, cũng từ thí nghiệm trước đây, anh sở hữu được sức mạnh siêu nhiên có nguồn gốc từ chính những thực thể đen đó. Cuộc phiêu lưu tìm kiếm lối thoát cho chính mình bắt đầu từ đây.

Game Screenshots

vpA-3XwMXAbhQ3LY03xpJOmpuh7XLUL-AzsJWH0AEOJ9jvKrVepxoUJzNDKJOpPCbvyGWgJy-BFnja1yCfi110tVmQ8xTwC8qo9qP6toBaDBkZMWz6sgu9DONBz4Tuym67zcqBer-ohV2GZCrLsErEvY2oApJJYQEZBIvBpicU2cJBROpz0L7ZaJ6E30SSf_M73FeKdtS9TtVZemtDsNypIC70mdvO1uNHWF5Qx9aVmWQ_8BOBE9bothfTvTnaWYLfJ7SdxQjSDE0EeXnr7x20uOtUPbH9iX8Pcf7w1pRdGQa7yChlj-tdMYFyfQYtk5ZPKc_1ykHhe-crRCteHwRTnjraPAFXygGPY7x4oODLphphDLhxE0iN9bUrS837Zd_Y4PirJerk380nlpiiRbsShLx7MmqhtO1vXrDFOWC0kmLOfSRW8WMubA2YANfmFWtnh5FXEcmmEhZJmCniIQUC1Zb1Jctb_Ol0JwT1XtvlLiUVKn_l_8O0DsW9LbvWKr1JzJMPSdP88k_-pDqzugAlHr_3nY6ln3fhrgAYKKPV_7PGpq1KPhfbtFEAYcq2ho6UVZUJBjOnW3ULTmdYn5Flk5K_qTp8JUBChLhccTXaJPJHfsNvSka9Wf13YsFXvuCz0jREwmiwiT1O-B5EjFbL88HJ6Li6CxMWXhsJUEbLI=w1689-h950-no


B4ShYcd5W1E3Xce8E6ByEpOeUExo6MaZiTw-DMUyrQ8v-lSLOGBkA2LjtPvLDwUdO68O4lGb9s-mNgYaPCFJ5rMyHhS5DImiWeCquLCkPHeosBzdHit1sWJpyvPTQZgRa-GUKbT1lan0i6dVAX5v_oNbAoRtdBNtUnFkfXn_GFAVQBhybwuA78f06_TyQMKs49H7KN_zQfTn8f0Rdvr3ncz6Bx4zCkBsm1ivV2F_zkaBZDUqOp9wRUVdG1u2zyVI-irTxX2kdcEsrNpLFpFA06-UU5VygmbioVsePQ6__Un8K2KLeMfTMhpk3N8hImhTa9irSZzxY-Hwn-EGsPFIwTgsoZi58NSEhLgmStJ0BQXAdxoYy4rLBDk_9VD8txcrc-eGkLL-HF_5PKrT_w3cwooNiebSHbX99k4gR9kwad18mT4m6-XZz_kbxaknrZY5C_8MH_47-MPvjoZsz6d78ydXYzA7E-G9WwMSVkRiPPW5U_MG-zSA2-VWQBwRhdk0MnHQ9d2JX9YpeZINZ40uHUI1YsPTPWfAbH0H_HrCDUjbMlFVkIpWbr6-T217tK1JW_YGOtgeJIyrv72LAByY6l3wVPjzOPEOnyQx9Y6ZJSYP2X_BoGxrE3jfUVmKELLETqBpv6N4Fku8jIGnlZXCFjykO8DkTRUq1GVP_W-EMp4=w1689-h950-no


ULwe0SmbyMU1WNZlkVUuxHiS0Y-n32ViayT8WLV8Uo9Pd-GC-zZH7m3k7xpyAOE_oqyFJ5WD5sMn6jDMPd3RuZzCuo-BBLC7LoPMj2YVzlGigP90MMTnZLZEPL0A7ejByU8zDTgIU2i9mcx0xd3jdvGt9eMlQT5yVgdgeQxc_whoJfd-NxxQ0RIYpqyREqXAQ4agV1IAkU2LArQk1XYKS3RA8fFreua-hoyPb1LIaqLrdw3K6R_aUnPr3Z97CYtiW5gL4fxdY7DBfIUhkjgc_hMaEA6So5lBypbQ-aa8i4Sm0AthZDXcrw3wuQZa_eVMQ-uUZMSt7fC3nzoBodgR1s5Nkfs8bJfBFSWEMAWbbohGoOIPXSMNEwYEdk25TAVoRFSki-AY8E9_yyTjG4WSQU4Mg2L8UgPeCGbfVpmBpp6sDdt2B9V1U_LKnVBWcQ4c6rvK_256nwbhe1JTgQCMrA9NbYJW-FuqQ-5m7la8_LdW3aNA1cJv9HjkAwdopmtzUPO2JsAGhGFpGvtxlXhFyFGcgZyQVgqPYrfwd-peWGEHHHJe1voElFByJKtmrLF7b2dh7XlYxPuOlXQBsShv4sx6aAiqi6OjBQ44QHw8ilIWvAaphRV7C1fIkW81dv8Rc2Ml0ENnNIV3n3Hm3kHNL9YHWjekmfuEwy79CwIqcnw=w1689-h950-no


xkAznYhe8YjuXO7aj79aw9brfM5uxP2yhBz9yXrnJL7nMefEQLr75slhgfXn0R58yO5NNki_eUwJ43WysYxYGOaeGmk3omUfRWkmEw-slz0eqakJ8tsOy-RyHvpgOP6D2SJJnbHDO8ydkz1PB53EpKXap8rB6x12Q2Dd8gjdnWZ793MI_eXEo6FQcdRYTBkkiF5G8uITTZ-F4gJ_yvWWYHwyjD7co8qQITM7RLEGcEFIbYbyn8ZiNMNdgSmvioDywTwLtZdriTnFYbRuafxu1nPpaHhMxKHAbFTrqjHM1Na58n8rPUpqRZdCYh2HLg7X8bSacXG-ewkusNChC3I6GQ32NxMeLuerhu8tBJ5XThrqRlHIIJUFoWrnmXT39BuXyQQjaROYd_EX0GwoABNfWg_kUHf4-I7DVC5ftx-bRZD6OHQBHYWUtGYcsXPwkZK7wkcKPxeBcABoHEvJYaXGetWQQAOEDR0sPFNF6PbBECzJ9fFNwm3lT7i9kPpMWl_1yoq-90KJxWZV58w5qcodRy-gP_PTQ4wwM1iwlgW3grg7XATBufBJG4ecYL0dF0YeCyQHkkGJdnKGrF2m6rbRcSsy8sSm0EZ_ohv8HhS2HGaKb88L5EJppNL___4c18yp7xfCdQ9hPu8uy9Va4r_WHZ-D7F0XR4qu8he7mBONlL8=w1689-h950-no


xkAznYhe8YjuXO7aj79aw9brfM5uxP2yhBz9yXrnJL7nMefEQLr75slhgfXn0R58yO5NNki_eUwJ43WysYxYGOaeGmk3omUfRWkmEw-slz0eqakJ8tsOy-RyHvpgOP6D2SJJnbHDO8ydkz1PB53EpKXap8rB6x12Q2Dd8gjdnWZ793MI_eXEo6FQcdRYTBkkiF5G8uITTZ-F4gJ_yvWWYHwyjD7co8qQITM7RLEGcEFIbYbyn8ZiNMNdgSmvioDywTwLtZdriTnFYbRuafxu1nPpaHhMxKHAbFTrqjHM1Na58n8rPUpqRZdCYh2HLg7X8bSacXG-ewkusNChC3I6GQ32NxMeLuerhu8tBJ5XThrqRlHIIJUFoWrnmXT39BuXyQQjaROYd_EX0GwoABNfWg_kUHf4-I7DVC5ftx-bRZD6OHQBHYWUtGYcsXPwkZK7wkcKPxeBcABoHEvJYaXGetWQQAOEDR0sPFNF6PbBECzJ9fFNwm3lT7i9kPpMWl_1yoq-90KJxWZV58w5qcodRy-gP_PTQ4wwM1iwlgW3grg7XATBufBJG4ecYL0dF0YeCyQHkkGJdnKGrF2m6rbRcSsy8sSm0EZ_ohv8HhS2HGaKb88L5EJppNL___4c18yp7xfCdQ9hPu8uy9Va4r_WHZ-D7F0XR4qu8he7mBONlL8=w1689-h950-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
Processor: Intel i5-2400, AMD FX-8320
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB
Storage: 20 GB available space

RECOMMENDED:
OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
Processor: Intel i7-2600K, AMD FX-8350
Memory: 16 GB RAM
Graphics: GTX 970 4GB, AMD R9 290 4GB
Storage: 20 GB available space
Gameplay

DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 25.51Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/folder/JTAKRVVHHOO5
4share
http://4share.vn/f/3b0e0f02020b0e02/Prey-CPY.iso.file
 
Top