[Team Uploader] Download game Marvels Guardians of the Galaxy Episode 1-CODEX full crack

whitelionTeam Uploader

Download game Marvels Guardians of the Galaxy Episode 1-CODEX full crack33383857564_acf3e41345_o.jpg


Game Information

Title: Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
Genre: Adventure
Developer: Telltale Games
Publisher: Telltale Games
Release Date: 18 Apr, 2017

Marvel’s Guardians of the Galaxy là series game của hãng Telltale cung cấp 1 câu chuyện hoàn toàn mới về những người anh hùng của vũ trụ, họ là những người giám hộ bao gồm Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket và Groot. Sau trận chiến lịch sử, những người giám hộ phát hiện ra một vật mang sức mạnh vô cùng. Mỗi người giám hộ đều có lý do để mong muốn di tích này, cũng như một kẻ thù tàn nhẫn là người cuối cùng của loại người đó, và ai sẽ không dừng lại ở đó để cướp nó ra khỏi tay họ.
Game bao gồm 5 phần,(phần 1 đang phát hành, phần 2 đến 5 sẽ có trong thời gian tới).

Game Screenshots

xcAuiCxr8xa_nJ7HxpH8z7Imj68LjEP3VQVGtl3xhKj8Q00_iV9-2m3F_URIIipnB0d3oGbaXb5hGa1DkVFMIAdxK46lB51LqVuKKFGPf-46ZNKrrGbbaojAnZrOuHWxjtbGiLQr7X30rVMunuUZ2lAKQ1Hkki_IzaPUekWq4nul474UFKdyCaf494iIbBJzXkLBFYUBbhOUFvo2B5SDZ93WNFtVXb0SPT8OFWNR2VDHDCIeRo9LKY12ghs7IbGKuQi4lCgjSbAwQnYsNiC4j7_7LcuuXPQ0IziJssXTF1xs1giSn3AI_QpjmseZy47U8pZdRMIA3ejgCpXtY6sHQMYNMAMHxmpEEm64ukmoPSCVJAlWBWRb7fIqJL6muK24bp4BpTttR8d8H3n8dmy_gsycx0H_qMugHrHbEbpiGkwRJv7yyaa0X3PECtVLWzramUIdmqXoofMj6TXvmMZnsG2ForYwKivEMzdU4_a3F62z5Jz15rJa7fTV5ZLN-loUYsH-HzxHylG3g_wkrfkLc7zKnu5cTwYE4RjfNHvsYQSs9Qf9EJfc6yzndr3OgWENKegrQD-3N4Q-Jq8Ukgs2GVmTig4dXbXMvrerkXZDToc9Q9GHCL4YSRloPkz-sb947heAHgaQJVLsv_l6bhxq4PvMj9fz2WNToXK5-5roBXA=w1689-h950-no


05Y-7DxzmV46U5AD8XoJtHmdh7-T98-3316-vdnGhO8KNyelFQPYt6Uo5Rm8rctlbmbyGf7CyMFiGrPwhs3XMrZ9L-I-207nbtIEsxwTH48nq8szjTtE9pzHvzBFfDMod6nm9zkPkXubhRgWiqvbsIbbzql9-PArY69LC4XanOqRDsarOmGNbdtJ0FY_fBDUGc4rh5-rfgreD9cgVga6-4TSy7kSqTGkWJdnMn916LiJ4p65exoYZRgNCZuBFmxzsPavUmwSBQhDRPfKT7Gq_gTpVYxLbthOPcCEc6YHRa1uClzK-EB6118E4gekCcnyhDiE3FkaijqUo3joxhnjhciKDx33Iz3fBM-qr2hvj9CdHFGAFP9pF4cCb_uyhIx7D_ED7IjoBc_GULavLXu6UFo3mRkfm3HxerihcINXqDHrBg4sBM2drJ9Hw6uRpwpobmenRq46zzxeAhc0lSWQ5-zVK9vUIQ1WlzCcwzYbFR8a9cUocboszdi_DvnDq4qJyi7ZfNy8LvZz9RTdQl6MlhsfKlhE0WBBTu7unWqUInZIcqlIUGSaqje-zAmZeO6F1IOP6AuxZlJ4wZhAHZ1MRsFbIhWC2YeXcvddN3Jp4VV-xXlcHzLTM3Hd-iAYIiUNvBDyZdkwrE0kHL6YmdZZS_WHkmN12iEaP_ScWggTJ8E=w1689-h950-no


x_o5iPqhqzL0iORtL3TqqQO3fvqd7RB8qonoCB_Fk7CH7mveFpSlzcSacVxrRal4L-Y-PDC3UV_707aZj18dSChKDWLHJkyxzU6tZdOSbpVEulTVBDYFhWSTbxi4O7LU8UGFYVURd1gIyOJ8XCniu_v1_4XUmUH3ZvjyS3Kv_5WvigJ6qRv_rkjAlF8ge3NRxyfHLew43eBpNEWP99N42-1eGAilSdnAFDVuLpSqhsrqJAdNg8HuRcK30KSGZ8yfUEiBMeN2ChkhO1kSVg3eGQZxOUGfCeRjqvCF_EoZ6XnJNvVJPY1kwHtsn4a15UqdfXM49vckfK8g3WUlSj9lmuPhsQE1qMsfUHbbaKNMinUE00Iu_2fXO29YbtPlvqrRfJCbDQKSI-s1v2DvQNpBNpV11cLG8r-7X-11S9wCMO6PqaSYZpemF5fVMv8USgk9fDULJggsnPLd4GJc3E6Wx1Zvgwx8sjYQsLOv2Bay2jhe9JDFC0dGmYOhcnLBODJG_ejqpzrLjeULuehJNKFRLjtc9INBwdS_7ALk-jUeFZJqgmbmcdSbOGBCjmZtfreg2MZG4SDVTKBkIRBq6qGSBRD_ihZylFUgDJC3-LZeJnf1gAdyRyJN4DunQwD1hDK22eLDMu-_byS7tsm05b92guGsNuC-t2YzcLmxonDwoPg=w1689-h950-no


S3_IClyLa0A_JMJPHzJEBNCY9rs13TggZrtPlMTWmbPXZYcepbsePi0cxB4o0yc-7srh9nbKz91NGZ4t1_EtBjMOo851-T--y0QbCOU2e685o8NeMQ-hTU-uuM9xA7w_Ob-0zsYNEZaLecr1fR5kYDrKeiLoNzyB3baHA9d_BDoMFepL_TZj0X31yQrwJTY0AjltSezBZPT1aaog7FTRyrcDE8JzYSlsUhgm_u44tmO5464VzYj5IkFZbg7IYGAbBDZldbiGGOmGTgH4w20zasGBVIJa52L_zuFp4CZH9VFZ6Qb1KEqG4ZnVS94PZUnOqdblz8_7pGNKVYA7BeW_jb4qnWMRWXTydqljDGjWaLaM9JIUYFM3InRt86fu83Mrq0oxYBxxQPDoo6zmSrV5CFymiChGKoDbGdiz_-SYvas8Ym_d0Ni5cwcP-D2leR-uk6dJgywbyFS-zmCjL8CU_tXpR68Wj0hqNlCK9UYw4FlEOFB9s2aLECV8Z-Knzwjzz2ovZKib-g0naqCbJqnEURtYexsmWv5KafqLYMfrg1OaDaXZQ3RKqk08PW4h4KBVtyRSvA_q8GNiXix4h0xQr-lN7E0FVTMD12yU3Lq_lXOqpYhOEPxvJ3WVk_lW3RlkE7qClJrMUcdnanG1JyM2DBrXoMppOSSkK2klcLo53X8=w1689-h950-no


xh54HE0Xxm2GWHBl1RHJ5pw-dnhpwxG6SCfbkxR15JJfHJxvZ4asTouvxS8BwDQYTaKopGbQo9-zaYak1ap_NmaFfvAwJhFXl_Kv_rDYBy2r0WfO3JevgIh7j0sJMn1PehX9jLQs1Dos2Jy1PVebmpUYo6ekRJH9eNJUnGD0mXjqdMgb5hCJoRtLS-XvW0xKzm7AjXr5TxZ5naXUmF-gchMbCuW2E4ExJvYK9OSF40EoQy0UXSFEHp3Wy-jK672G383v3_xRTfUk00-EdZaf2hqUSv-nMk8KA155KiYCluLJGVe20rsMyFpU1ELf2ASutDetHRlaDf3MINoxOK_hZE8DG--i7eI8VOk59E2BlcWr3f50FH85p56uafpsngMgR-akzFktHtQudLzLIo2tOUOEyYzO5BF-MRwhrbSFKjcFZzpmDnGIMajlD5ZBfl0HqCwFkBNDDWPFv7GhyFjcTMlBH6XYl_SRT9cREFkP0wGHN4pjGJdIyzdyoAGmFsBsE1jCoBZytVM383IEfx1rsI5LXBdb7HGV4vvWKUOspiDQIfd_24rOfXmwTOlSUf47FaYMHyIfkfCowAzXx0ufngh_snavv04QgnSWtPPPrxhgD0kAdaEMgcKy89iAp2PNmHzKf4xBo1dcHRSM-16ECijahV_j4AL6rOFu9vm4PUo=w1689-h950-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows 7 64Bit Service Pack 1 or higher
Processor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz
Memory: 3 GB RAM
Graphics: Nvidia GTS 450+ with 1024MB+ VRAM (excluding GT)
DirectX: Version 11
Storage: 8 GB available space
Sound Card: Direct X 11 sound device
Additional Notes: Not Recommended for Intel integrated graphics.
Gameplay

DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 3.74Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/J5R579E1NWAE
4share
http://4share.vn/f/744140424d424045/Marvels.Guardians.of.the.Galaxy.Episode.1-CODEX.iso.file
 
Top