Chọn ảnh bài viết làm Thumbnail khi share lên Facebook cho xenforo

hanamcityĐạt 2000 bài để nhận thưởng 1500k
Như các bạn đã biết, khi share link của diễn đàn Xenforo lên facebook, mặc định Xenforo chỉ cho phép chọn avatar người đăng hoặc logo của Xenforo làm ảnh đại diện cho link share đó.

Mặc định này, rất xấu xí và không thân thiện cho lắm. Để có thể lấy ảnh trong bài viết làm ảnh đại diện link share các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào ACP/ Options/ Facebook Integration điền đầy đủ các thông tin ở đó:
- Facebook Application ID và Facebook Application Secret thì đã có link tạo ngay trong options đó rồi
- Facebook Page Admins: Bạn điền ID trang admin của bạn vào (đây là id của admin được tích hợp trên facebook hoặc id của trang facebook bạn tạo cho forum đã tạo app ID ở bước trên)

Chú ý: ID này là gì, đây là 1 ví dụ: www.facebook.com/profile.php?id=557055802

Trường hợp các bạn đã đổi ID sang thành tên như www.facebook.com/username thì các bạn có thể vào đây kéo xuống dưới nhập usernam của mình vào và get ID: http://xenforo.com/help/facebook-user-id/

Bước 2: Vào open_graph_meta tìm 2 dòng sau:

Code:
<xen:if is="{$avatar}"><meta property="og:image" content="{$avatar}" /></xen:if>
<meta property="og:image" content="{xen:helper Fullurl, @ogLogoPath, 1}" />

Thay bằng

Code:
<xen:comment><xen:if is="{$avatar}"><meta property="og:image" content="{$avatar}" /></xen:if></xen:comment>
<xen:comment><meta property="og:image" content="{xen:helper Fullurl, @ogLogoPath, 1}" /></xen:comment>

Bước 3: Vào thread_view template tìm dòng sau:

Code:
<xen:set var="$avatar">{xen:helper avatar, $thread, m, 0, 1}</xen:set>

Thay bằng

Code:
<xen:comment><xen:set var="$avatar">{xen:helper avatar, $thread, m, 0, 1}</xen:set></xen:comment>
 
Top