BB code chèn nhạc từ mp3.zing.vn,nhaccuatui cho xenforo

hanamcityĐạt 2000 bài để nhận thưởng 1500k
PHP:
1. Chèn link một bài hát mp3.zing.vn vào diễn đàn:

Media Site ID: musiczing (tên gì cũng được)
Site Title: Zing-music (tên gì cũng được)
Site URL: http://mp3.zing.vn/
Match URLs: mp3.zing.vn/bai-hat/*/{$id}.html
Embed HTML: <center><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://mp3.zing.vn/embed/bai-hat/{$id}" width="430" height="77" bgcolor="#f7f7f7" quality="high" scale="scale" allowFullscreen="true" allowscriptaccess="never" salign="tl" wmode="opaque" flashvars="width=430&amp;height=77"></embed></center>

2. Chèn một album mp3.zing.vn vào diễn đàn:

Media Site ID: albumzing (có thể thay đổi)
Site Title: Zing-album (có thể thay đổi)
Site URL: http://mp3.zing.vn/
Match URLs:
mp3.zing.vn/album/*/{$id}.html

mp3.zing.vn/playlist/*/{$id}.html
Embed HTML: <center><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://mp3.zing.vn/embed/playlist/{$id}" width="430" height="300" bgcolor="#f7f7f7" quality="high" scale="scale" allowFullscreen="true" allowscriptaccess="never" salign="tl" wmode="opaque" flashvars="width=430&amp;height=300"></embed></center>

3. Chèn video mp3.zing.vn vào diễn đàn:

Media Site ID: videozing (tên gì cũng được)
Site Title: Zing-video (tên gì cũng được)
Site URL: http://mp3.zing.vn/
Match URLs: mp3.zing.vn/video-clip/*/{$id}.html
Embed HTML: <center><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://mp3.zing.vn/embed/video/{$id}" width="500" height="320" bgcolor="#f7f7f7" quality="high" scale="scale" allowFullscreen="true" allowscriptaccess="never" salign="tl" wmode="opaque" flashvars="width=500&amp;height=320"></embed></center>

4. Chèn TV mp3.zing.vn vào diễn đàn:

Media Site ID: tvzing (tên gì cũng được)
Site Title: Zing-tivi (tên gì cũng được)
Site URL: http://tv.zing.vn/
Match URLs: tv.zing.vn/video/*/{$id}.html
Embed HTML:<center><iframe width="500" height="320" frameborder="0" src="http://tv.zing.vn/embed/video/{$id}" allowFullscreen="true"></iframe></center>

Nhớ tất cả phải check vào Show this site on the list of 'supported' sites shown to visitors

Chúc thành công!
 
  • Like
Reactions: TTN
Top