Search results

  1. L

    bạn ơi..mình gặp 1 số vấn đề về bản ghost win7 của bạn..bạn giúp mình được ko

    bạn ơi..mình gặp 1 số vấn đề về bản ghost win7 của bạn..bạn giúp mình được ko
  2. L

    [NTH - 1 Click] Ghost Win 7 SP1 Ultimate [x64] Final 2017 Smooth by Nathan Nguyễn [Support UEFI]

    vấn đề e gặp phải...ghost xong nó ko nhận chuột vs bàn phím input a ơi..giúp e với
Top