Đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số giải pháp để tiếp tục phát triển

 1. playboyfc

  playboyfc

  Joined:
  Aug 8, 2013
  Messages:
  1,607
  Likes Received:
  472
  Trophy Points:
  83
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Seoer
  Location:
  Hà Nội
  Đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số giải pháp để tiếp tục phát triển​


  PHẦN MỤC LỤC  PHẦN MỞ ĐẦU 1

  PHẦN NỘI DUNG 2

  I. Tổng quan về thị trường chứng khoán. 2

  1. Khái niệm. 2

  2. Chức năng của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế quốc dân. 2

  3. Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán. 3

  3.1. Giao dịch chứng khoán thực hiện qua môi giới. 3

  3.2. Cạnh tranh hoàn hảo. 3

  3.3. Giao dịch chứng khoán công khai. 3

  3.4 Thực hiện chế độ kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế. 3

  3.5 Pháp chế hoá mọi giao dịch. 3

  II. Thị trường chứng khoán Việt Nam. 4

  1. Những thuận lợi cơ bản hình thành và phát triển TTCK ở nước ta. 4

  2. Những khó khăn và thách thức cho sự phát triển TTCK Việt Nam. 6

  III. Những giải pháp để tiếp tục phát triển TTCK Việt Nam. 8

  1. Giải pháp tổng thể là thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm tạo cho nền kinh tế phát triển bền vững. 8

  2. Nâng cao khả năng khai thác cầu chứng khoán. 8

  3. Tăng cường công tác thông tin. 9

  4. Tăng cường công tác quản lý của Nhà nước. 10

  PHẦN KẾT LUẬN 11

  [FLASH]http://s1.doc.edu.vn/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6/swf/2013/10/31/de_tai_thi_truong_chung_khoan_viet_nam_va_mot_so_g.CRoesFkhLN.swf[/FLASH]

  [DOWNBOX]http://app.box.com/s/yfqfcafchpgdf127jk5f[/DOWNBOX]
   

 2. Loading...

Share This Page

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường!